Litania do św. Urbana I, papieża i męczennika

Wspomnienie św Urbana I obchodzimy 19 maja

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami
Święty Urbanie I, papieżu i męczenniku, módl się za nami
Naśladowco apostołów, módl się za nami
Następco Piotra Apostoła, módl się za nami

Papieżu zatroskany o szacunek dla wszystkiego, co święte, módl się za nami
Męczenniku ścięty mieczem jak Paweł Apostoł, módl się za nami
Papieżu uczący miłości do Jezusa w Tajemnicy Eucharystii, módl się za nami
Papieżu zatroskany o piękno świętej liturgii, módl się za nami
Papieżu zabiegający o godne miejsce dla konsekrowanego Chleba i Wina, módl się za nami

Wierny Chrystusowi pośród prześladowań, módl się za nami
Wierny Kościołowi do przelania własnej krwi, módl się za nami
Wierny swej posłudze Ludowi Bożemu, módl się za nami
Wierny świadku nadziei życia wiecznego, módl się za nami
Wierny głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami

Obrońco idących drogami Ewangelii módl się za nami
Obrońco prześladowanych dla imienia Chrystusa, módl się za nami
Obrońco Krzyża Chrystusowego, módl się za nami
Obrońco wartości, które nie przeminą,módl się za nami

Dobry pasterzu pierwszych wieków Kościoła, módl się za nami
Pasterzu oddający życie za Chrystusowe owce módl się za nami
Pasterzu łagodny i roztropny módl się za nami
Pasterzu szukający zagubionych na bezdrożach pogańskiego życia, módl się za nami

Nauczycielu przynoszący poganom światło prawdy i nadziei, módl się za nami
Nauczycielu wiary, która prowadzi ku wieczności, módl się za nami
Nauczycielu szukających sensu życia, módl się za nami
Nauczycielu świętych i wiernych synów Kościoła, módl się za nami
Nauczycielu wskazujący miłość Boga i bliźniego jako drogę życia, módl się za nami

Opiekunie winnej latorośli, módl się za nami
Obrońco upraw pośród wichrów i gradu, módl się za nami
Obrońco upraw pośród ulewy i burzy módl się za nami
Patronie winiarzy, módl się za nami
Patronie ogrodników, módl się za nami
Patronie Zielonej Góry, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

P. Módl się za nami św. Urbanie I, papieżu i męczenniku.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, który doprowadziłeś papieża Urbana I do chwały męczenników, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy strzegli naszej wiary, nadziei i miłości i w ten sposób doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz