Litania do św. Urszuli (męczennicy) i Jej Towarzyszek

Wspomnienie św Urszuli przypada na 21 października

Kyrie, eleison, Christe, eleison, Kyrie, eleison.
Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Urszulo, módl się za nami.
Pani zastępu dziewic,
Mistrzyni bohaterskich męczenniczek,
Wybrana spośród tysięcy,
Wszystkie święte Towarzyszki św. Urszuli, módlcie się za nami.
Córki Ojca Niebieskiego,
Oblubienice Syna Bożego, módl się za nami.
Świątynie Ducha Świętego,
Hostie żyjące na wieki,
Lilie czyste,
Gołębice pełne prostoty, módl się za nami.
Mężne w bojowaniu z nieprzyjacielem,
Duchem gorejące,
Miłością płonące,
W męczeństwie do końca wytrwałe,
Wiary dochowujące, módl się za nami.
Wojsko triumfujące,
Chórze pełen radości,
Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi,

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który obdarzyłeś święte dziewice i męczenniczki, Urszulę i Jej Towarzyszki, niezłomną siłą do walki, by osiągnęły palmę męczeństwa i chwałę w niebie, pozwól, prosimy, niech będzie dla nas wsparciem orędownictwo tych, które przeszedłszy ze śmierci do życia, królują z Tobą w niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

albo:

Módlmy się: O Panie Jezu Chryste, daj, abyśmy przez zasługi chwalebnej świętej Urszuli i Jej Towarzyszek, które dziś czcimy, zdołali dzięki Twemu miłosierdziu ujść zasadzkom diabelskim. Oto łaska, jakiej spodziewamy się od Ciebie, Panie, narodzony z czystej Dziewicy, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

(Instructions et prières chrétiennas à l’usage des rekigieuses ursulines
et des personnes du sexe, par M. Chardon, Clermont-Ferrand 1824, s. 313-316,
tłum. w: Modlitewnik Prowincji Polskiej Urszulanek Unii Rzymskiej, Lublin 1995, s. 269-271)

Dodaj komentarz