Litania do św. Walentego, męczennika

Wspomnienie św Walentego przypada na 14 lutego,

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Św. Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Św. Maryjo, módl się za nami.
Św. Walenty, kapłanie i męczenniku…módl się za nami.
Św. Walenty, obrońco chrześcijaństwa…
Św. Walenty, patronie miłościwy…
Św. Walenty, lekarzu chorych…
Św. Walenty, Ojcze ubogich i sierot…
Św. Walenty, zwierciadło kapłanów…
Św. Walenty, pogromco złych mocy…módl się za nami.
Św. Walenty, przykładzie doskonałości…
Św. Walenty, wskrzeszający umarłych…
Św. Walenty, obrońco panieńskiej czystości…
Św. Walenty, Serafinie miłości Bożej…
Św. Walenty, wiary katolickiej kolumno…módl się za nami.
Św. Walenty, pocieszycielu strapionych…
Św. Walenty, przedziwny cudotwórco…
Św. Walenty, apostole pełny gorliwości…
Św. Walenty, obrońco męczenników Chrystusowych…módl się za nami.
Św. Walenty, patronie w wielkiej chorobie…
Św. Walenty, towarzyszu aniołów…
Św. Walenty, palmo męczenników…
Św. Walenty, Arko Nowego Przymierza…
Św. Walenty, uśmierzający wszelką chorobę…módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

– Módl się za nami św. Walenty.
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który ogniem miłości rozpaliłeś św. Walentego i sprawiłeś,
że pogardził groźbami tyrana, spraw, byśmy czcząc Jego męczeństwo,
zostali uwolnieni od wszelkich chorób i od grzechu śmiertelnego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz