Ochrona przed fałszywym prorokiem

Jezus: „Pragnę, abyście wszyscy rozpoczęli nowe Modlitwy Litanie (…) i od teraz odmawiali je raz dziennie”.

Najdroższy Jezu, zachowaj nas od oszustwa fałszywego proroka. Jezu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, uchroń nas od prześladowań. Jezu, zachowaj nas od antychrysta.
Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się.
Najdroższy Jezu, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
Najdroższy Jezu, otwórz nam oczy na kłamstwa fałszywego proroka.
Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.
Jezu, chroń nasze sakramenty.
Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.
Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa
przedstawiane nam jako prawda.
Jezu, daj nam siłę. Jezu, daj nam nadzieję.
Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.
Jezu, chroń nas przed bestią.
Jezu, daj nam Dar rozeznania, abyśmy w każdym czasie mogli
podążać drogą Twojego prawdziwego Kościoła na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz