Wezwania do modlitwy wiernych II

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, jako wspólnota ludzi wierzących, z ufnością zanieśmy nasze modlitwy do Boga.

Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie trwał mocno w wyznawaniu wiary.

Ciebie prosimy…

Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego nauczanie i podróże apostolskie przyczyniły się do lepszego poznania Jezusa Chrystusa w świecie.

Ciebie prosimy…

Módlmy się o pokój dla całego świata, aby zamiast sporów i nienawiści zapanowała prawdziwa zgoda między wszystkimi ludźmi.

Ciebie prosimy…

Módlmy się za ludzi młodych, aby wpatrzeni w Chrystusa, Dobrego Pasterza, nie wahali się pójść za łaską powołania kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

Ciebie prosimy…

Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby przez świadectwo życia i głoszenie Ewangelii prowadzili narody do Chrystusa.

Ciebie prosimy…

Módlmy się za wszystkich, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, aby dzięki pracy misjonarzy dotarło do nich światło Ewangelii.

Ciebie prosimy…

Módlmy się za nas zgromadzonych wokół stołu eucharystycznego, abyśmy usłyszeli głos, który nas wzywa do zaangażowania się w pracę misjonarską.

Ciebie prosimy…

Boże Ojcze, Ty nas wybrałeś dla siebie jeszcze przed stworzeniem świata, wysłuchaj nasze błagania i doprowadź wszystkich ludzi do udziału w światłości Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dodaj komentarz