Modlitwy przed posiłkiem

Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez Najczystsze i Niepokalane Serce Maryi, Mocą Krzyża Chrystusowego, pobłogosław te pokarmy  i oddal od nich wszelkie zło, abyśmy po ich spożyciu nie doznali szkody na ciele i duszy.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
* * *
Wszechmogący i Miłosierny Boże, pobłogosław nas i te dary, t które z Twojej dobroci spożywać będziemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, pobłogosław tych,
którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się wiarą i miłością ze wszystkimi,
przez Chrystusa Pana naszego . Amen.

Dodaj komentarz